Nariadenie vlády č. 303/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.

Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002 do14.05.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do14.05.2004
Zrušený 308/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2002 - 14.05.2004

Pôvodný predpis

18.06.2002