Nariadenie vlády č. 300/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002

OBSAH