Zákon č. 284/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. r1/c34/2003 Z. z.)

Čiastka 126/2002
Platnosť od 14.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002