Vyhláška č. 28/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti

Čiastka 14/2002
Platnosť od 25.01.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.02.2002 do30.04.2004
Zrušený 215/2004 Z. z.