Oznámenie č. 270/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore

Čiastka 118/2002
Platnosť od 30.05.2002 do30.04.2006
Zrušený 243/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2002.