Oznámenie č. 267/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 116/2002
Platnosť od 28.05.2002
Účinnosť od 28.05.2002