Zákon č. 263/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov

Čiastka 114/2002
Platnosť od 24.05.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.06.2002 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.

OBSAH