Oznámenie č. 254/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Republiky Burkina Faso o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a vodného hospodárstva

Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

Memorandum o porozumení nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 1. marca 2002.

Pôvodný predpis

22.05.2002