Vyhláška č. 253/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, iných štátnych orgánov a niektorých inštitúcií

Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002 do14.05.2005
Účinnosť od 01.06.2002 do14.05.2005
Zrušený 189/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2002 - 14.05.2005

Pôvodný predpis

22.05.2002