Vyhláška č. 252/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov

Čiastka 109/2002
Platnosť od 18.05.2002 do30.09.2005
Účinnosť od 01.06.2002 do30.09.2005
Zrušený 399/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2002 - 30.09.2005

Pôvodný predpis

18.05.2002