Oznámenie č. 249/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre štátnych občanov Japonska a štátnych občanov Slovenskej republiky

Čiastka 107/2002
Platnosť od 17.05.2002