Oznámenie č. 242/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 104/2002
Platnosť od 15.05.2002 do30.04.2004
Zrušený 496/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 8. februára 2002 podľa článku 10 ods. 1.

Pôvodný predpis

15.05.2002