Vyhláška č. 241/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM)

Čiastka 104/2002
Platnosť od 15.05.2002 do30.06.2003
Účinnosť od 15.05.2002 do30.06.2003
Zrušený 196/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2002 - 30.06.2003