Vyhláška č. 240/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín

Čiastka 104/2002
Platnosť od 15.05.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 15.05.2002 do30.04.2004
Zrušený 152/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2002 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

15.05.2002