Rozhodnutie č. 236/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov

Čiastka 101/2002
Platnosť od 08.05.2002 do31.12.2002
Najbližšie účinné znenie 01.01.2003
Zrušený 747/2002 Z. z.