Vyhláška č. 235/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov

Čiastka 101/2002
Platnosť od 08.05.2002 do31.08.2008
Účinnosť od 08.05.2002 do31.08.2008
Zrušený 342/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.05.2002 - 31.08.2008

Pôvodný predpis

08.05.2002