Zákon č. 23/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 12/2002
Platnosť od 23.01.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2002
Redakčná poznámka

s výnimkou § 4 ods. 6 a § 6a ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, § 6a ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2002, a § 30 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2005 182/2005 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2004 - 30.04.2005 377/2004 Z. z.(nepriamo)
01.01.2003 - 30.06.2004 488/2002 Z. z.(nepriamo) Delená účinnosť
01.07.2002 - 31.12.2002 Delená účinnosť
01.04.2002 - 30.06.2002 Delená účinnosť
07.02.2002 - 31.03.2002