Oznámenie č. 221/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 93/2002
Platnosť od 30.04.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30 dní odo dňa doručenia odpovednej nóty, t. j. 13. septembra 2001.