Nariadenie vlády č. 211/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 88/2002
Platnosť od 24.04.2002 do19.12.2011
Účinnosť od 01.05.2002 do19.12.2011
Zrušený 300/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2002 - 19.12.2011