Vyhláška č. 21/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z.

Čiastka 11/2002
Platnosť od 16.01.2002 do31.03.2003
Účinnosť od 01.04.2002 do31.03.2003
Zrušený 90/2003 Z. z.