Zákon č. 207/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

Čiastka 87/2002
Platnosť od 23.04.2002
Účinnosť od 23.04.2002

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.04.2002 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.04.2002