Vyhláška č. 202/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z.

Čiastka 86/2002
Platnosť od 23.04.2002 do30.09.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.09.2006
Zrušený 532/2006 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2002 - 30.09.2006