Vyhláška č. 201/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

Čiastka 86/2002
Platnosť od 23.04.2002 do30.09.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.09.2006
Zrušený 523/2006 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2002 - 30.09.2006