Vyhláška č. 20/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999 Z. z.

Čiastka 11/2002
Platnosť od 16.01.2002 do28.02.2005
Účinnosť od 01.04.2002 do28.02.2005
Zrušený 725/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2002 - 28.02.2005

Pôvodný predpis

16.01.2002