Vyhláška č. 2/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti

Čiastka 2/2002
Platnosť od 11.01.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 15.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 215/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2002 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

11.01.2002