Nariadenie vlády č. 199/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom

(v znení č. 379/2004 Z. z.)

Čiastka 85/2002
Platnosť od 20.04.2002 do29.11.2011
Účinnosť od 01.07.2004 do29.11.2011
Zrušený 301/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2004 - 29.11.2011 379/2004 Z. z.
01.05.2002 - 30.06.2004