Vyhláška č. 196/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 216/2000 Z. z.

Čiastka 83/2002
Platnosť od 19.04.2002 do30.06.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.06.2006
Zrušený 388/2006 Z. z.

OBSAH