Vyhláška č. 194/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998 Z. z.

Čiastka 83/2002
Platnosť od 19.04.2002 do31.10.2012
Účinnosť od 01.05.2002 do31.10.2012
Zrušený 328/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2002 - 31.10.2012