Nariadenie vlády č. 193/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 83/2002
Platnosť od 19.04.2002 do28.05.2013
Účinnosť od 01.05.2002 do28.05.2013
Zrušený 84/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2002 - 28.05.2013