Zákon č. 182/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 171/2005 Z. z.(nepriamo), 301/2005 Z. z.(nepriamo), 479/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 76/2002
Platnosť od 16.04.2002
Účinnosť od 01.01.2012