Oznámenie č. 172/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania na roky 2001 – 2004

Čiastka 73/2002
Platnosť od 06.04.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. novembra 2001.