Vyhláška č. 170/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh

Čiastka 72/2002
Platnosť od 03.04.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 15.09.2005 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.