Oznámenie č. 168/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie

Čiastka 70/2002
Platnosť od 29.03.2002 do03.06.2003
Zrušený 191/2003 Z. z.