Zákon č. 166/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Čiastka 69/2002
Platnosť od 29.03.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.2002 do31.12.2003
Zrušený 553/2003 Z. z.

OBSAH