Zákon č. 165/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

(v znení č. 210/2003 Z. z., 553/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 69/2002
Platnosť od 29.03.2002
Účinnosť od 01.01.2004
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 226a uvedené v čl. II v 15. bode stráca účinnosť 31. marca 2007. Novela č. 210/2003 Z. z. zmenila účinnosť § 226a na 1. apríla 2002 bez obmedzenia doby jeho účinnosti.