Oznámenie č. 16/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou

Čiastka 7/2002
Platnosť od 15.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa článku 2 Rozhodnutie č. 1/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 15. marca 2001.