Nariadenie vlády č. 156/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve

Čiastka 65/2002
Platnosť od 28.03.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 28.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 212/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.03.2002 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

28.03.2002