Vyhláška č. 154/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Čiastka 64/2002
Platnosť od 27.03.2002 do31.03.2006
Účinnosť od 27.03.2002 do31.03.2006
Zrušený 102/2006 Z. z.

OBSAH