Nariadenie vlády č. 148/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív

Čiastka 62/2002
Platnosť od 27.03.2002
Účinnosť od 01.04.2002 do20.04.2018
Zrušený 116/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2002 - 20.04.2018

Pôvodný predpis

27.03.2002