Oznámenie č. 141/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami

Čiastka 60/2002
Platnosť od 27.03.2002
Redakčná poznámka

Rámcová zmluva nadobudla platnosť 10. mája 1994.

Pôvodný predpis

27.03.2002