Zákon č. 131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 58/2002
Platnosť od 26.03.2002
Účinnosť od 25.04.2020
Redakčná poznámka

okrem čl. III bodov 6 a 8, čl. IV bodu 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, čl. III bod 7 stráca platnosť 31. decembra 2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.04.2020 93/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2020 - 24.04.2020 470/2019 Z. z.
13.11.2019 - 31.12.2019 360/2019 Z. z.
01.09.2019 - 12.11.2019 270/2018 Z. z., 138/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
01.07.2019 - 31.08.2019 155/2019 Z. z.
01.05.2019 - 30.06.2019 270/2018 Z. z., 95/2019 Z. z.
01.01.2019 - 30.04.2019 318/2018 Z. z.
01.11.2018 - 31.12.2018 270/2018 Z. z.
01.01.2016 - 31.10.2018 281/2015 Z. z., 422/2015 Z. z.
01.01.2014 - 31.12.2015 352/2013 Z. z., 436/2013 Z. z., 464/2013 Z. z.
01.11.2013 - 31.12.2013 312/2013 Z. z.
01.09.2013 - 31.10.2013 455/2012 Z. z.
01.01.2013 - 31.08.2013 57/2012 Z. z., 455/2012 Z. z.
01.04.2012 - 31.12.2012 57/2012 Z. z.
01.01.2012 - 31.03.2012 125/2011 Z. z., 390/2011 Z. z.
01.09.2011 - 31.12.2011 6/2011 Z. z., 125/2011 Z. z.
01.08.2011 - 31.08.2011 250/2011 Z. z.
01.05.2011 - 31.07.2011 125/2011 Z. z.
14.02.2011 - 30.04.2011 333/2010 Z. z.
01.10.2010 - 13.02.2011 199/2010 Z. z.
14.08.2010 - 30.09.2010 333/2010 Z. z.
01.06.2010 - 13.08.2010 133/2010 Z. z.
01.01.2010 - 31.05.2010 496/2009 Z. z.
01.11.2009 - 31.12.2009 400/2009 Z. z.(nepriamo)
01.01.2009 - 31.10.2009 462/2008 Z. z.
01.09.2008 - 31.12.2008 144/2008 Z. z., 282/2008 Z. z.
01.05.2008 - 31.08.2008 129/2008 Z. z.
01.01.2008 - 30.04.2008 363/2007 Z. z.
01.09.2007 - 31.12.2007 363/2007 Z. z.
01.01.2006 - 31.08.2007 538/2005 Z. z.(nepriamo)
26.07.2005 - 31.12.2005 332/2005 Z. z.
01.02.2005 - 25.07.2005 5/2005 Z. z.
01.01.2005 - 31.01.2005 523/2004 Z. z., 578/2004 Z. z.
01.09.2004 - 31.12.2004 455/2004 Z. z.
01.07.2004 - 31.08.2004 365/2004 Z. z.
01.01.2004 - 30.06.2004 465/2003 Z. z., 528/2003 Z. z., 553/2003 Z. z.(nepriamo)
12.12.2003 - 31.12.2003 528/2003 Z. z.
15.11.2003 - 11.12.2003 442/2003 Z. z.
01.01.2003 - 14.11.2003 553/2003 Z. z.(nepriamo) Delená účinnosť
01.09.2002 - 31.12.2002 401/2002 Z. z.
15.05.2002 - 31.08.2002 209/2002 Z. z.
01.04.2002 - 14.05.2002 r1/c70/2002 Z. z.