Oznámenie č. 130/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou

Čiastka 57/2002
Platnosť od 21.03.2002
Redakčná poznámka

Viacročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 9. Ročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 5.

Pôvodný predpis

21.03.2002