Zákon č. 127/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2002
Platnosť od 21.03.2002 do31.03.2005
Účinnosť od 01.04.2002 do31.03.2005
Zrušený 36/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2002 - 31.03.2005

Pôvodný predpis

21.03.2002