Zákon č. 126/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov

Čiastka 55/2002
Platnosť od 21.03.2002
Účinnosť od 21.03.2002

OBSAH