Nariadenie vlády č. 122/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní

Čiastka 52/2002
Platnosť od 16.03.2002 do31.05.2004
Účinnosť od 02.04.2002 do31.05.2004
Zrušený 341/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.04.2002 - 31.05.2004

Pôvodný predpis

16.03.2002