Vyhláška č. 119/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov

Čiastka 50/2002
Platnosť od 14.03.2002 do14.07.2006
Účinnosť od 15.03.2002 do14.07.2006
Zrušený 326/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2002 - 14.07.2006