Vyhláška č. 116/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade

Čiastka 48/2002
Platnosť od 12.03.2002 do14.12.2005
Účinnosť od 15.03.2002 do14.12.2005
Zrušený 553/2005 Z. z.