Vyhláška č. 114/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali

Čiastka 48/2002
Platnosť od 12.03.2002 do31.01.2010
Účinnosť od 15.03.2002 do31.01.2010
Zrušený 24/2010 Z. z.