Nariadenie vlády č. 110/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania

(v znení č. 649/2002 Z. z.)

Čiastka 46/2002
Platnosť od 12.03.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.2002 do31.12.2003
Zrušený 312/2001 Z. z.