Oznámenie č. 11/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 4/2002
Platnosť od 12.01.2002

Pôvodný predpis

12.01.2002